Nieruchomości

Co możemy Ci zaproponować w ramach naszych usług?

Podziały majątku

Nieruchomości stanowią najczęściej główny składnik majątku wchodzącego w skład współwłasności. Pomagamy przy postępowaniach o zniesienie współwłasności

Urządzenia przesyłowe

Pomagamy przy negocjacjach oraz postępowaniach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu. 

Obsługa prawna transakcji

Pomagamy przy transakcjach prawnych związanych z nieruchomościami, takimi jak sprzedaż, wynajem, umowy dożywocia, zabezpieczenia na nieruchomościach itd.

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Badając stan prawny nieruchomości sprawdzamy m.in. ustanowione obciążenia, treść umowy, uregulowania związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też zgodność stanu prawnego ze stanem faktycznym.

Umowy

Sporządzamy oraz weryfikujemy pod względem prawnym umowy, której przedmiotem są nieruchomości.

Postępowania sądowe oraz administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych

Poznaj lepiej niektóre z moich usług

advanced divider

Sprawa o podział nieruchomości

Sprawy o podział majątku wspólnego, gdzie występują nieruchomości cechują się tym, że walczy się w nich nieraz o milionowe kwoty. Z tego powodu nie możesz sobie pozwolić na błędy. Najczęstsze podziały majątku dotyczą spraw rozwodowych oraz spraw spadkowych. Strony są w nich najcześciej skonfliktowane, co tylko utrudnia samodzielne prowadzenie własnej sprawy. 

Przekaż prowadzenie twojej sprawy profesjonaliście, który posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i zapewni należyte prowadzenie sprawy, a w zamian poświęć swój czas na inne ważne dla ciebie rzeczy. 

 

Sprawy o wywłaszczenie i ustanowienie słuzebności.

Jeżeli na twojej nieruchomości istnieją urządzenia przesyłowe, np. linie wysokiego napięcia czy też sieci wodociągowe lub też takie urządzenia dopiero mają zostać wybudowane, to zapewne spotkałeś się z kontaktem ze strony właścicieli takich urządzeń. Przedsiębiorstwa te są zobowiązane uzyskać twoją zgodę na przeprowadzenie planowanej inwestycji. 

W ramach swojej oferty zapewniam Ci wsparcie w procesie negocjacji, późniejszego postępowania administracyjnego, a następnie postępowania sądowego. 

Błędy podczas podczas rokowań oraz postępowania z art. 124 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami mogą spowodować, że twoja nieruchomość zostanie obciążona przymusową służebnością przesyłu. wiąże się to również z utratą wartości nieruchomosci. Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy ze swoich spraw. 

 

Skorzystaj z moich usług i zapewnij sobie wsparcie prawne w tym trudnym postępowaniu.  

Najczęściej zadawane pytania.

Jaka jest opłata za zniesienie współwłaności?

Kwestia ta została uregulowana w art. 41 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z powyższym opłata wynosi 1000 zł. Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt podziału opłata końcowa wynosić będzie 300 zł. 

Czy umowa najmu znaleziona w internecie zabezpiecza moje prawa?

Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, ponieważ w internecie można znaleźć setki różnych wzorów umów. Często, gdy klienci przychodzą z taką umową do weryfikacji potrzebne jest jej gruntowne poprawienie. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z prawnikiem w celu pomocy przy sporządzeniu takiej umowy. 

Nie mamy ustanowionej służebności przesyłowej. Czy operator energetyczny może wejść na moją działkę i dokonać przebudowy?

Odpowiedź na to pytanie powinna być poprzedzona analizą stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności tego, czy firma energetyczna posiada jakiś tytuł prawny do przeprowadzenia prac. Najczęściej jednak w sytuacji, gdy nie ma ustanowionej służebności przesyłu operator musi zwrócić się najpierw o udzielenie zgody przez właściciela. Przesyła przy tym treść umowy. Zachęcam gorąco do skorzystania z pomocy prawnika, który wyjaśni skutki zawarcia takiej umowy. 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Kontakt

Kliknij by się ze mną skontaktować 

Potrzebujesz pomocy?
Napisz!