Prawo autorskie

Co możemy Ci zaproponować w ramach naszych usług?

Umowy

Sporządzanie oraz weryfikacja umów prawnoautorskich np. o przeniesienie majątkowych praw autorskich czy też licencyjnych.

Naruszenie majątkowych praw autorskich

Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia majątkowych praw autorskich oraz obrona przed takimi zarzutami.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, takich jak sporządzanie umów NDA (o zachowaniu poufności) czy też likwidowanie pomówień w internecie.

Naruszenie osobistych praw autorskich

Przeciwdziałanie naruszeniom związanym z osobistymi prawami autorskimi, takimi jak nienaruszalność utworu czy też prawem do oznaczenia.

Prawo karne dotyczące praw autorskich

Reprezentujemy pokrzywdzonych oraz oskarżonych z tytułu popełnienia przestępstw prawnoautorskich, takich jak piractwo komputerowe itd.

Reprezentacja przed sądami i osobami trzecimi

Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach prawnoautorskich oraz w negocjacjach przed kontrahentami.

Poznaj lepiej niektóre z moich usług

Naruszenie praw autorskich

Jeżeli stworzyłeś utwór to przysługują Ci do nich praw autorskie. Oznacza to również niestety, że twoje prawa mogą zostać naruszone. Jeżeli ktoś:

  • „ukradł” twoje zdjęcie,
  • wykorzystuje twój utwór bez twojej zgody,
  • podszywa się pod twoją działalność,
  • rozpowszechnia twój utwór

to przysługuje ci szereg roszczeń, które zakończą bezprawne działanie oraz naprawią wyrządzoną tobie szkodę.

Dowiesz się również czym jest utwór, jakie wyróżniamy prawa autorskie, jakie przysługują ci roszczenia w przypadku naruszenia praw autorskich.

Jeżeli ktoś naruszył twoje praw autorskie to jesteśmy w stanie Ci pomóc! 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Podstawą relacji między stronami powinny być umowy. Jednak nie wystarczy, aby było to umowa ustna. Prawidłowe zabezpieczenie praw stron wymaga, aby było to dobrze skonstruowana umowa zawarta na piśmie.

W przypadku przeniesienia majątkowych praw autorskich brak formy pisemnej rodzi poważne skutki prawne, a dokładnie nieważność umowy. 

Nie ignoruj skutków prawnych i skutecznie zabezpiecz swoje prawa.

Znacznie taniej i prościej przeciwdziałać zaniedbaniom, niż walczyć przed sądem o swoje prawa! 

W ramach naszych usług przygotujemy Ci umowę z przeniesieniem praw autorskich skrojoną pod twoje potrzeby. Dodatkowo zamieścimy objaśnienie najważniejszych zagadnień, tak, abyś wiedział, jak posługiwać się daną umowa. 

Najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie musi być sporządzona umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich?

Co do zasady umowa taka musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednak przyjmuje się w niektórych sytuacjach, że zamiast nieważności stosunek prawny łączący strony zamienia się w umowę licencyjną. Są to jednak wyjątkowe sytuacje. 

Czy umowa licencyjna znaleziona w internecie zabezpiecza moje prawa?

Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, ponieważ w internecie można znaleźć setki różnych wzorów umów. Często, gdy klienci przychodzą z taką umową do weryfikacji potrzebne jest jej gruntowne poprawienie. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z prawnikiem w celu pomocy przy sporządzeniu takiej umowy. 

Ktoś wykorzystał moje zdjęcie i umieścił je w internecie czerpiąc z tego korzyści. Jakie roszczenia mi przysługują?

Roszczenia dotyczące majątkowych praw autorskich zostały poruszone w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym artykułem osoba, której prawa zostały naruszone może żądać: 

  • zaniechania naruszania;
  • usunięcia skutków naruszenia;
  • naprawienia wyrządzonej szkody:
  • wydania uzyskanych korzyści.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Kontakt

Kliknij by się ze mną skontaktować 

Potrzebujesz pomocy?
Napisz!