Alimenty od małżonka winnego

alimenty od małżonka winnego. W wielu przypadkach orzekanie o winie małżonka jest po prostu nieopłacalne. Biorąc pod uwagę nawał złych emocji wiążących się z orzekaniem o winie i korzyści, jakie można uzyskać(a w wielu przypadkach brak takowych) należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć tobie o sytuacji, gdy jednak warto walczyć o orzeczenie wyłącznej winy drugiego małżonka. Jeżeli odpowiedź na 3 niżej zadane pytania jest twierdząca, to warto się nad tym zastanowić. No więc pierwsze pytanie brzmi:

Spis treści

Alimenty od małżonka winnego. Czy rzeczywiście drugi małżonek jest winny rozpadu małżeństwa?

Niby odpowiedź jest oczywista. Skoro nie chcesz być z drugą osobą, to widocznie coś musi być z nim nie tak. Otóż nie zawsze to, że się nie dogadujecie sprawia, że jest on winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Aby uznać druga stronę za winną istotne jest to aby jej zachowanie w sposób umyślny lub nieumyślny doprowadziło do zerwania więzi małżeńskich lub w znaczący sposób je pogłębiło. Typowymi przyczynami, które powodują, że możesz zostać uznany za winnego jest np alkoholizm, przemoc domowa, zdrada, zaniedbywania w wychowywaniu dzieci.
Ważne jest też to, czy jesteś w stanie udowodnić winę drugiej strony. Bardzo często zdarza się, że w związku dochodzi do przemocy na tle psychicznym. Takie znęcanie znacznie trudniej udowodnić, niż np znęcanie w formie fizycznej. W szczególności gdy oprawca doskonale potrafi się ukrywać.
Ważną okolicznością jest też to, czy rzeczywiście dana okoliczność pozostaje w związku przyczynowo skutkowym z rozpadem małżeństwa. Otóż np alkoholizm sam w sobie nie powoduje rozpadu małżeństwa, jeżeli drugi małżonek akceptuje ten stan. Może być np taka sytuacja, że pomimo alkoholizmu, to właśnie drugi małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, bo np.  dopuścił się zdrady(w całkowitym oderwany od alkoholizmu). Każda sytuacja musi być dokładnie i indywidualnie zbadana przez Sąd. Alimenty od małżonka winnego

Czy w rozpadzie małżeństwa jest całkowity brak mojej winy?

Zapamiętaj to bardzo dobrze. Nawet jeśli druga strona z całą pewnością zostanie uznana za winną ze względu na jej okropne zachowanie, to nie oznacza to, że ty też nie możesz zostać uznany za winnego. Sąd nie bada kto był bardziej winny rozpadu pożycia małżeńskiego, lecz sam fakt zawinienia. Nawet jeżeli zachowywałeś się dużo lepiej niż druga połówka, lecz w jakiś mały sposób przyczyniłeś się do tego rozpadu, to również ty zostaniesz uznany winnym. W skrajnym przypadku można uznać, że i tak będziesz winny rozpadu małżeństwa nawet gdy twoja wina kształtuje się na poziomie 1 %, a drugiej strony na poziomie 99 %. Musisz być całkowicie bez winy.

Czy rozpad małżeństwa sprawia, że znacząco zmniejszył się poziom twojego życia.

Trzecim pytaniem jest to, czy w związku z rozpadem małżeństwa obniżeniu uległ twój poziom życia. Ustawodawca doszedł do wniosku, że nie może być takiej sytuacji, że bogatszy małżonek rozbija rodzinę, a cała ta sytuacja odbiję najmocniej na małżonku biedniejszym. Bardzo częstą sytuacją jest, gdy mężczyzna dobrze zarabia i wspólnie z małżonką ustalają, że ona będzie zajmować się domem. W wyniku tego zaniedbała własne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Nie dość, że została skrzywdzona , to w dodatku jest sytuacja materialna uległa drastycznym pogorszeniu. Dlatego też kodeks rodzinny chroni osoby pokrzywdzone i umożliwia im dochodzenie alimentów, mając na celu zminimalizowanie  strat w poziomie życia.
 
Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
 
Co do zasady osoba może żądać od swojego byłego małżonka alimentów wyłącznie, gdy znajduje się w niedostatku. Wyjątkiem jest natomiast sytuacja, gdy drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. w takiej sytuacji można dochodzić alimentów nie tylo, gdy znajdujemy się w niedostatku, ale również w sytuacji, gdy istotnie pogorszyła się twoja sytuacja majątkowa.
 
Wysokość alimenty od małżonka winnego ustalana jest właśnie w oparciu o stratę wynikającą z rozwodu. Jeżeli w w wyniku rozwodu twój poziom życia uległ zmniejszeniu np. o 2 tys. to właśnie w takiej wysokości możesz ich dochodzić. Istotna jest również sytuacja majątkowa winnego oraz twoje możliwości zarobkowe. Jeśli pomimo możliwości nie podejmujesz pracy zarobkowej, to będzie to mieć wpływ na twoje alimenty.
 
Obowiązek alimentacyjny w przypadku jednostronnej winy jest ograniczony wyłącznie przez małżeństwo uprawnionego. Oznacza to, że jeśli otrzymywałeś alimenty od małżonka winnego i zawarłeś nowe małżeństwo, to alimenty już ci nie przysługują. Innego terminu nie ma. Alimenty mogą być nawet dożywotnie.