ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Czy zastanawiasz się nad rozwodem? A może jesteś już pewny i zastanawiasz się, czy walczyć o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka? W tym artykule chciałbym odpowiedzieć ci na kilka zasadniczych kwestii, m.in co daje rozwód z orzeczeniem o winie, czy warto wziąć rozwód i kiedy sąd orzeka o winie w rozpadzie małżeństwa. Zapraszam!

Spis treści

Rozwód z orzeczeniem o winie. Czym jest orzeczenie o winie podczas rozwodu?

Podczas orzekania o rozwodzie Sąd rozstrzyga, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki, aby uznać, że wasze małżeństwo już się zakończyło. Jeśli Sąd dojdzie do przekonania, że doszło do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, to w wyroku rozwodowym musi zamieścić jeszcze parę istotnych rozstrzygnięć. Jedną z takich kwestii jest właśnie stwierdzenie, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa. Zobacz poniżej jak wygląda podstawa prawna rozwodu z orzeczeniem o winie:

Art. 57. [Wina rozkładu pożycia]
§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Jak widzisz sąd CO DO ZASADY MA OBOWIĄZEK orzec o winie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zgodny wniosek małżonków, aby sąd odstąpił o orzekania o winie. Skutkuje to uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy.

Kiedy Sąd orzeka rozwód z winy małżonka?

W prawie polskim nie ma wymienionych czynności, które sprawią, że Sąd orzeknie winę drugiego małżonka. W każdej sprawie Sąd indywidualnie bada dane relacje i ocenia który z małżonków jest winny rozwodu. W orzecznictwie Sądów polskim można znaleźć szereg przypadków, które sprawiły, że sąd orzekł winę małżonka. Jednymi z najbardziej oczywistych jest zdrada małżonka. Do najczęstszych należy jednak alkoholizm. Uogólniając można powiedzieć, że  sąd orzeknie winę małżonka, gdy postępuje sprzecznie z obowiązkami małżeńskimi. Przemoc, niedokładanie się do wspólnego gospodarstwa domowego, czy też porzucenie małżonka są oczywistymi naruszeniami norm społecznych.
 
PAMIĘTAJ! Sąd nie bada który małżonek jest bardziej winny rozpadu małżeństwa! Nawet jeśli można przyjąć, że jeden z małżonków jest winny w 99 % , a drugi tylko w jednym , to sąd i tak orzeknie winę obojga małżonków! Jeśli w jakikolwiek sposób przyczyniłeś się do rozpadu małżeństwa, to sąd orzeknie o twojej winie.

Skutki orzeczenia o winie

Orzeczenie o winie odnosi skutki głównie w sferze finansowej. Jeżeli sąd uznał małżonka za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, to drugi małżonek może od niego żądać alimentów w sytuacji istotnego pogorszenia jego sytuacji majątkowej. Jaskrawym przykładem jest sytuacja, gdy dobrze zarabiający mąż dopuścił się zdrady, natomiast żona po wspólnej decyzji zajmowała się wyłącznie domem i była na utrzymaniu męża. Rozwód oznacza dla takiej Małżonki znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej.
W sytuacji, gdy sąd orzekł brak winy małżonków, lub małżonek którego sąd nie uznał za wyłącznie winnego może również żądać alimentów, ale wyłącznie w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku.
Innymi skutkami jest również ustanowienie rozdzielności majątkowej. Nie oznacza to jednak, że wasz majątek został już porozdzielany. Po rozwodzie stajecie się wspólnikami rzeczy wchodzących w skład majątku małżeńskiego na zasadach współwłasności z kodeksu cywilnego. Skutkuje to wtedy możnością podzielenia konkretnych składników masy majątkowej dla poszczególnych osób.
Rozwód sprawia również, że dana osoba może zawrzeć nowy związek małżeński oraz zanika możliwość ustawowego dziedziczenia po małżonku.

Ile kosztuje orzeczenie o winie ?

Tak na prawdę orzeczenie o winie nie wpływa na kwotę opłaty sądowej, która wynosi 600 zł. To orzeczenie o braku winy w rozpadzie małżeństwa powoduje, że opłata za pozew rozwodowy zmniejsza się do kwoty 300 zł.

Czy warto orzekać o winie?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo indywidualna. Jeżeli jesteś małżonką z wcześniej przytoczonego przykładu, to można uznać, że warto. Jeśli natomiast mężem, to oczywiście nie warto. Są to natomiast bardzo jaskrawe przypadki, które dotyczą mniejszości przypadków. Wina najczęściej leży po środku. Najprościej powiedzieć, że jeśli masz podstawy uznać, że twój małżonek zostanie wyłącznie uznany winnym, a ty będziesz mieć z tego korzyści to jest to opcja warta do rozstrzygnięcia. Zawsze najlepiej skorzystać z porady prawnika, gdyż obiektywnie oceni on twoje szanse.