Naruszenie praw autorskich majątkowych w internecie

Naruszenie praw autorskich majątkowych w internecie jest jednym z najczęstszych sposobów naruszenia paw autorskich w ogóle. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie dotyczące naruszenia praw autorskich w internecie oraz roszczeń z tym związanych. Zapraszam!

Spis treści

Naruszenie praw autorskich majątkowych w internecie. Czym są majątkowe prawa autorskie?

Naruszenie praw autorskich. Już wiesz, co chcę poruszy w dzisiejszym wpisie.  Dlatego wypadałoby rozpocząć omawianie tego tematu od poruszenia kwestii, czym tak na prawdę są majątkowe prawa autorskie. Utworów, czyli mówiąc prościej twoich dzieł, które chronione są przez polską ustawę o prawie autorskim nie można utożsamiać  wyłącznie z rzeczą. Co do zasady, jeżeli sprzedajesz komuś daną rzecz, to ta osoba nabywa do niej prawa rzeczowe. Może daną rzecz np. zniszczyć lub dalej sprzedać. W przypadku utworu również mamy do czynienia z tą sferą. Dany obraz można przecież sprzedać. Najczęściej dochodzi również do fizycznego przekazania utworu.  Jednak ustawa prawo autorskie nadaje utworom dodatkowe uprawnienia. Dla przykładu. Wykonałeś obraz. Nie zamierzasz go sprzedawać. Lecz ktoś wykorzystał jego reprodukcję i zaczął zamieszczać na koszulkach. Nie można powiedzieć, że doszło do kradzieży, ponieważ daną obraz w formie rzeczy przecież masz. Właśnie takie sytuacje chroni prawo autorskie. Majątkowe prawa autorskie to zbiór uprawnień, które przysługują twórcy i mające na celu ochronę jego praw majątkowych jako autora. 

Jakie są przykładowe naruszenia majątkowych praw autorskich?

Jeżeli już wiemy czym są majątkowe prawa autorskie, to wypadałoby przytoczyć sobie przykładowe naruszenia majątkowych praw autorskich w internecie. Oczywiście naruszenia majątkowych praw autorskich w internecie to nie jest jakaś specjalną kategorią naruszeń praw autorskich. Cechuje je jedynie to, że są dokonywane za pomocą internetu. Internet, jako medium o niemalże nieograniczonych możliwościach, daje również duże pole do manewru w przypadku naruszeń praw autorskich. Tego typu naruszenia dotyczą głównie utworów w formie elektronicznej. Pierwszym przykładowym naruszenia majątkowych praw autorskich w internecie jest nieuprawnione rozpowszechnianie cudzych utworów, np. za pomocą sieci torrent. Musisz wiedzieć, że nawet jeśli uważasz, że tylko ściągasz dany utwór, to sieć ta działa na zasadzie równoczesnego udostępnienia utworu. Każdy fragment ściągnięty jest równocześnie udostępniany. 

Również bardzo powszechnym naruszeniem jest wykorzystanie cudzego utworu, głównie zdjeć. Bardzo często zgłaszają się do mnie fotografowie, którzy znaleźli swoje  zdjęcia na innych stronach. Takie zdjęcia często są wykorzystywane w celu rozreklamowania cudzego produktu. Takie działanie jest oczywiście nielegalne. 

Często do naruszenia dochodzi rownież za pośrednictwem mediów społecznościowych typu youtube lub facebook. Wydawcy posiadają prawa autorskie do programów sportowych np. meczy. Wstawiając takie mecze na swoje konto YT rozpowszechniasz cudzy utwór, a tym samym naruszasz jego prawa autorskie. Każdą sprawę trzeba oczywiście indywidualnie rozpatrzyć, ponieważ może być taka sytuacja, iż dany mecz nie podlega pod prawo autorskie, ponieważ nie jest utworem. 

O co można walczyć, gdy ktoś naruszy majątkowe prawa autorskie?

Kwestie tego, o co można się ubiegać w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich zostały określone w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) 2 poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4)wydania uzyskanych korzyści.
 
Musisz natomiast uważać z roszczeniem z litery b, ponieważ sądy kwestionują możliwość dochodzenia wielokrotności odszkodowania. W pierwszej kolejności trybunał konstytucyjny podważył legalność trzykrotności odszkodowania. 
 
Dla przykładu. Jeżeli stworzyłeś grafikę, jednak ktoś ją wykorzystał i zaczął umieszczać ją na koszulkach i sprzedawać, to możesz od tej osoby dochodzić np. zakazu dalszej sprzedaży, zniszczenia już stworzonych produktów, odszkodowania (np ustalając kwotę licencji na ten utwór) oraz zapłaty kwoty pieniędzy w zależności od ilości już sprzedanych produktów.